Deze website wordt beheerd door Jets-deuitenthuiskapster. Bij bezoek aan deze website kan Jets-deuitenthuiskapster gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld via een e-mailformulier of bij aanmelding voor de nieuwsbrief. Jets-deuitenthuiskapster waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Jets-deuitenthuiskapster beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking
Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Jets-deuitenthuiskapster informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar leden en relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie over Jets-deuitenthuiskapster en eventuele gerelateerde derden. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

 

Google Analytics
Ook gebruikt deze website Google Analytics. Google slaat van uw bezoek algemene gegevens op zodat Jets-deuitenthuiskapster de bezoekersstatistieken van de website kan monitoren.

 

Websites van derden.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

 

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Jets-deuitenthuiskapster eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Jets-deuitenthuiskapster.

 

Wijzigingen Privacy Statement
Jets-deuitenthuiskapster behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy-Statement                                                                               Webdesign Jet                                                                                Sitemap